×

New York

 • Monday - Friday

  8pm - 5am
 • Saturday

  8pm - 2am
 • Sunday

  Closed

Seattle

 • Monday - Friday

  8pm - 5am
 • Saturday

  8pm - 2am
 • Sunday

  Closed

Need Help?

FORGOT YOUR DETAILS?

MATRÍCULA OBERTA

Programes Dansa Clàssica

Comencem l'1 d'Octubre.

INSCRIU-TE utilitzant els formularis de cada programa o contacta a través de: [email protected]

El teu futur comença aquí

L'Acadèmia del Ballet de Catalunya és el centre de formació professional en dansa clàssica del Ballet de Catalunya.

A dia d'avui, el Ballet de Catalunya ja té actius el Programa Trainee i programes intensius.

Aquest proper 1 d'Octubre encetem els primers programes de formació professional i de dansa clàssica amateur.

On: A les instal·lacions del Gimnàs QSport Terrassa, del C/ Sant Gaietà 107, a pocs metres del C/Cervantes 147.

Pots obtenir més informació, horaris, quotes accedint a cadascun dels programes o bé contactar-nos a través dels formularis que hi ha disponibles

La nostra acadèmia no ha pogut iniciar les reformes per condicionar les seves instal·lacions al C/Cervantes 147 de Terrassa. Per aquesta raó ha iniciat els primers programes en espais alternatius a l'espera de disposar de les seves pròpies sales. Qualsevol persona pot ajudar-nos a recaptar els fons necessaris sense que li suposi pràcticament cap cost al gaudir d'importants avantatges fiscals.

import <150: 75%

Ara també pots fer-te Soci del Ballet de Catalunya i obtenir  importants avantatges i descomptes. Ens ajudaràs a fer créixer el nostre projecte a la vegada de gaudir dels fruits que junts haurem fet possibles.

 

Presentació

Acadèmia del Ballet de Catalunya

L’Acadèmia del Ballet de Catalunya neix amb la vocació de promoure i difondre la dansa en tota la societat. La seva activitat compaginada amb la de la companyia està encaminada a inculcar l’art i disciplina de la dansa en la seva màxima amplitud i profit de tots els beneficis que pot aportar, fomentant els seus valors i afavorint els seu efectes per mitjà del disseny de gran diversitat de programes adaptats a les necessitats, inquietuds i capacitats de tots els col·lectius socials, així com potenciar l’educació, els coneixements i esperit crític de tots ells envers aquesta disciplina.

Què oferim?

Qualitat

La qualitat és la nostra condició sin equanon que acompanya tota la nostra oferta de serveis i programes, amb uns objectius que en últim terme pretenen que la cultura i disciplina de la dansa contribueixin a la millora de les estructures culturals, socials i educatives del nostre país.

Recursos

Oferim gran diversitat de recursos amb la finalitat de integrar totes aquelles necessitats i complements que han de fer que els nostres futurs ballarins puguin assolir una formació professional i a la vegada rebre una educació plena com a persones amb una escolarització obligatòria adaptada i amb totes les facilitats i mecanismes que estan en les nostres mans i de les nostres institucions.

Serveis

Oferim serveis a tota la societat, sigui quina sigui la seva condició, així com una gran diversitat d’activitats que pretenen fer una difusió en sentit ampli de la dansa i les arts escèniques en general. Qualsevol persona física o entitat pot trobar en nosaltres múltiples serveis adaptats a les seves necessitats i vocacions, així com explorar noves fórmules que puguin fomentar i fer créixer aquesta oferta.

Col·laboració

Per nosaltres, la col·laboració és un mecanisme essencial per tal de fer realitat els nostres objectius en la seva màxima extensió.

És ben sabut que són moltes les persones, entitats, organitzacions, que com nosaltres busquen l'associació per tal de poder arribar a la màxima aspiració de tot el que es proposen, ja que agrupar actius, recursos, esforços, projectes, només poden comportar efectes molt més generosos en favor de tota la societat i col·lectius que són en últim terme els beneficiaris d'aquestes institucions.

Programes de l'Acadèmia

L'Acadèmia del Ballet de Catalunya promou els estudis de dansa a través de 4 programes principals.

Programa Trainee

Un programa dirigit a alumnes de gran talent que es troben en l'última etapa formativa. Un programa que pretén ser una important eina al servei dels joves seleccionats a rebre una formació de primer nivell combinada amb pràctiques a la mateixa companyia BNC i que els permet rebre la titulació expedida pel nostre centre amb el reconeixement explícit de participació al Programa, afavorint el seu accés al mercat laboral amb plenes garanties, i començant per poder optar a una posició al BNC.

Anar al Programa Trainee

Programa professional

Dirigit a tots aquells joves que desitgen convertir-se en ballarins professionals, i amb la convicció que aquesta és una carrera amb futur i de grans possibilitats per veure realitzada qualsevol aspiració.

La nostra acadèmia es procura en primer lloc la formació dels ballarins que han de proveir la nostra companyia i fomentant bàsicament que els nostres joves talents puguin tenir la oportunitat per desenvolupar la seva carrera al nostre país.

Anar al Programa professional

Programes No Professionals

L'ABC compta amb una àmplia oferta d'activitats de dansa i complementàries destinades al públic no professional, això és des de nens, joves, adults, tercera edat i de forma més específica a tots aquells col·lectius que requereixen d'un tractament adaptat amb la voluntat d'afavorir la consecució d'objectius propis.

Tot això impartit per grans mestres i professionals amb coneixements i gran experiència per a promoure una educació de qualitat i evocant a les necessitats i objectius de cada col·lectiu. Diversió, coneixements, integració, salut, hàbits, educació, entre d'altres formen part d'una manera conjunta en tots aquests programes, i sense oblidar que la dansa és una eina i una disciplina essencial que convé treballar adequadament.

A la vegada pretén difondre aquesta disciplina amb una concepció i adquisició de coneixements, tècnica i desenvolupament artístic el més complets possible, que a la llarga persegueix educar en l'esperit crític i envers la verdadera essència de la dansa clàssica sigui quina sigui l'edat i/o grau de formació dels seus alumnes.

Un projecte que persegueix integrar a quants més membres de les famílies sigui possible, i per altra banda pensant en adults que de joves van ballar i que amb freqüència es troben desorientats avui dia per trobar cursos de dansa adaptada a la seva edat i condicions.

Anar a Programes Extraescolars

Programes Especials: Dansa i Salut

Es promouen també tallers dirigits a col·lectius específics i orientats a la millora de l’estat físic, emocional i de la salut, ja sigui per mancances físiques naturals (tercera edat) o com a conseqüència d'enfermetats o discapacitats de diversa índole.

L’ús de la dansa com a eina de la millora de l’estat general d’aquestes persones pot comportar efectes molt positius, ja que el contacte amb d’altres persones, amb la música, el moviment, el control, la concentració, la coordinació, la desinhibició, etc etc, provoquen un entorn molt favorable per a la seva correcta evolució.

En definitiva, qualsevol activitat artística té uns efectes increïbles en totes les persones, però la dansa especialment, ja que combina cos i ment a la vegada, essent els resultats palpables tant a nivell físic com emocional.

Anar a Programes Especials: Dansa i Salut

Activitats complementàries, Difusió i Creació de Públics

La nostra oferta no s'acaba en la formació en dansa, sinó en aprofundir en un sector que avui aquí encara es troba als inicis de tot el seu desenvolupament i potencial. Ja sigui des de complementar la formació dels nostres futurs ballarins amb múltiples activitats que han d'ajudar-los a convertir-se en ballarins autònoms amb gran capacitat i coneixement de tot el que comporta aquesta professió, fins a fomentar el seu interès en vistes a convertir-se en consumidors i espectadors amb criteri i coneixements amplis del que és la dansa, la seva història, significat, situació actual, evolució i futur, etc etc.

La nostra acadèmia també té encomanada una important tasca dirigida a la difusió i creació de públics de les arts escèniques en general, de manera que en la seva activitat s'inclouen gran diversitat de ofertes dirigides als nostres alumnes i familiars, així com a nous públics potencials i amb ganes de conèixer un món encara avui desconegut i que segur li pot atraure gràcies a la gran diversitat de propostes que el nostre projecte ofereix.

Anar a Programes Adults

TOP