×

New York

 • Monday - Friday

  8pm - 5am
 • Saturday

  8pm - 2am
 • Sunday

  Closed

Seattle

 • Monday - Friday

  8pm - 5am
 • Saturday

  8pm - 2am
 • Sunday

  Closed

Need Help?

FORGOT YOUR DETAILS?

PROGRAMA PROFESSIONAL

L'ACADÈMIA

Si el teu somni és ballar, si creus que aquesta és una professió amb futur, nosaltres serem amb tu per a formar-te i acompanyar-te: Fés el pas, i coneix tot el que la dansa et pot aportar. L’Acadèmia del Ballet de Catalunya és el centre on podràs rebre la millor formació i podràs preparar el teu futur professional amb un programa integrat i que s’adapta a les necessitats de l’alumne d’aquí i a la vegada dinàmic i obert gràcies a un equip de professionals vinguts de grans escoles i companyies internacionals.

EDAT

10 - 18 anys

DURADA

8 graus i 2 cicles formatius

COST

a partir de 3.500€/any

BNC

Experiència i oportunitats

DESCRIPCIÓ

El calendari acadèmic de l'ABC Acadèmia del Ballet de Catalunya s'inicia el mes setembre i finalitza el mes de juny.

El programa formatiu consta de 8 graus. Als alumnes se'ls assigna el grau que els correspongui en funció de l'edat, nivell inicial i habilitat o capacitat d'aprenentatge.

Les matèries que s'inclouen al llarg dels diferents cursos són entre d'altres: tècnica, puntes, tècnica masculina, pas a dos, dansa contemporània, caràcter, dansa espanyola, treball físic, música, història de la dansa, anatomia.

El piano és l'instrument bàsic a totes les classes de ballet, cosa que fomenta paral·lelament el desenvolupament musical de l'alumne.

El programa formatiu de l'acadèmia consta de 8 graus organitzats en 2 cicles:

Cicle Elemental: comprèn els graus 1, 2, 3 i 4

Cicle Superior: comprèn els graus Pre-Intermediate, Intermediate, Pre-Advanced i Advanced

Cada dos graus configuren un Nivell Formatiu en el que els alumnes han de romandre durant almenys 2 anys amb un mateix programa, i distingint-se els nivells formatius pel contingut i assignatures, així com les hores setmanals que s'hi destinen.

 

FORMACIÓ I: Grau 1 i Grau 2. Dies/Setmana: 3. (5è-6è Primaria)

FORMACIÓ II: Grau 3 i Grau 4. Dies/Setmana: 4-5. (1er-2on ESO)

FORMACIÓ III: Pre-Intermediate i Intermediate. Dies/Setamana: 5-6 (3er-4rt ESO)

FORMACIÓ IV: Pre-Advanced i Advanced. Dies/Setmana: 6 (Batxillerat)

Cada grau acadèmic consta de 2 avaluacions per curs de les quals els pares en reben tot el seguiment.

Per superar cada grau formatiu i accedir al següent, l'alumne ha d'haver superat satisfactòriament ambdues avaluacions, les quals es basen en les aptituds tècniques, en el desig, així com en el desenvolupament físic de cada alumne.

OBJECTIUS

El principal objectiu de l'acadèmia és formar ballarins amb un estil versàtil i amb capacitat d'adaptar-se a l'estil de qualsevol coreògraf, companyia i fins i tot, a qualsevol tipus de moviment.

Procurar-nos en primer lloc la formació dels ballarins que hauran de proveir la nostra companyia fomentant bàsicament que els nostres joves talents puguin tenir una oportunitat per desenvolupar la seva carrera al nostre país, i amb l’objectiu final de fer créixer la producció de dansa clàssica a Catalunya

Oferir un Diploma a la finalització de l’últim grau que acredita als alumnes la Graduació de l'ABC. En un termini de 2 anys l’ABC vol oferir addicionalment una titulació amb homologació internacional. No obstant, la obtenció de resultats que permetin als nostres alumnes accedir al mercat laboral amb les màximes garanties estan incorporades en la pròpia titulació de l’ABC.

LINK A AVALUCIÓ I DIPLOMATURA

 

AVANTATGES

 • Un programa formatiu dinàmic i obert, dissenyat a partir de la importació de models i tècniques que avui funcionen als millors centres i a la vegada adaptat a les necessitats de l’alumne d’aquí.
 • Formació específica pel Gènere masculí: L'ABC promou i facilita especialment la formació de ballarins del gènere masculí,amb un equip docent del més alt nivell i de gran experiència, dotant la nostra acadèmia de les millors tècniques de formació artística específica per cada gènere.
 • Amb visites de coreògrafs, mestres, ballarins, directors artístics de grans companyies i acadèmies, donant peu a que els nostres alumnes siguin coneguts abans de finalitzar la seva formació, i facilitant la seva incorporació al mercat laboral.
 • Gaudir d’un plus afegit a través dels múltiples acords que té amb les acadèmies més importants del món. En aquest sentit, els nostres alumnes poden participar en programes de formació i especialització a aquestes grans escoles, fomentant el seu aprenentatge de nous estils i versatilitat com a ballarins.
 • Facilita la contractació dels nostres alumnes a companyies nacionals i concretament al BNC
  Així mateix l'ABC manté convenis de col·laboració recíprocs amb grans companyies d'arreu, fet que li permet afavorir als seus alumnes graduats la incorporació al món laboral.
 • Una oportunitat com és la d’assolir una posició al Programa Trainee i realitzar pràctiques en la pròpia companyia.
 • Possibilita a tots els alumnes a conèixer d'aprop el treball diari del ballarí professional des de les etapes inicials de la seva formació, fet que permet una concepció molt realista d’aquesta professió.
 • Un programa que acompanya i té en compte aquells joves que no podent ser ballarins de dansa clàssica poden comptar amb moltes altres oportunitats i sortides professionals amb la màxima preparació.
 • La formació dels nostres alumnes abasta els camps de la interpretació, coreografia i pedagogia, tenint present altres possibles orientacions en funció de les capacitats i vocacions que al llarg de la seva carrera puguin sorgir
 • El Programa formatiu de l’ABC incorpora a més, una gran diversitat de prestacions, que permeten als nostres alumnes rebre una formació ordenada i completa sense oblidar tots els aspectes que els joves d’avui necessiten dins l’entorn educatiu i social en el qual es troben i que és essencial tenir present.

ANAR A RECURSOS

AVALUACIÓ I DIPLOMATURA

Cada grau o curs formatiu consta de dues avaluacions que els alumnes han de superar.
Les avaluacions consisteixen en una classe organitzada pel mestre, i a la vegada compten amb la presència de públic i un tribunal intern.

Resultats i informes

Les avaluacions inclouen:

 • Diferents valoracions respecte a cadascuna de les modalitats de dansa i assignatures curriculars.
 • Informe psicopedagògic emès per un professional respecte al grau de maduresa i vocació de l'alumne
 • Els alumnes del Programa Trainee obtenen un Reconeixement addicional de Participació al programa i mèrits obtinguts.

El conjunt de valoracions i informes donen lloc a una nota final per cadascuna de les 2 avaluacions parcials juntament amb un informe redactat pel tutor i psicòleg del centre.

Diploma ABC

L'ABC expedeix a la finalització de tota l'etapa formativa, això és a la finalització del Grau Advanced, el diploma corresponent que capacita als seus alumnes per a l'exercici de la professió de ballarí en les especialitats de dansa clàssica i contemporània.

L'examen per a la obtenció del Diploma i Graduació de l'ABC:
El tribunal o comissió externa en aquest cas, està conformat per un 50% dels membres del jurat extern i l'altre 50% intern, entre els que hi poden intervenir coreògrafs i/o directors artístics de companyies.

L'examen consisteix en la valoració de diverses proves entre les que s'inclou una classe de ballet, pas a dos, una variació de repertori i una prova d'improvisació de contemporani. I en últim terme, es realitza l'examen de les matèries teòriques escollides pel tribunal. Efectivament, el programa sempre està sotmès a canvis i alternatives segons els membres de la comissió considerin oportú.

Si bé la presència de jurat extern pot afavorir la promoció dels nostres alumnes a altres companyies, els alumnes de l'ABC tindran prioritat per accedir al BNC segons un procediment de graduatòria interna.

Orientació post-graduatòria

Així mateix el nostre centre facilita i promociona els seus alumnes per a la seva incorporació al mercat laboral i orienta envers les possibilitats reals del recent graduat.

Oferir alternatives a d'altres sortides professionals diferents a la de ballarí també formen part de la orientació que el nostre centre es compromet a assumir, així com proposar la modalitat que consideri més adient a les qualificacions que obtingui el graduat. Les titulacions emeses per l'ABC capaciten al candidat per a les professions de dansa, coreografia i pedagogia de la dansa. Per a d'altres sortides professionals, l'ABC cursa les corresponents recomanacions que facilitin l'entrada dels alumnes a d'altres centres i d'acord amb noves vocacions i expectatives que poguin sorgir al llarg de tota la seva carrera.

QUOTES I AJUTS

El programa formatiu consta de 8 graus, i 2 cicles formatius. El cost és variable a mida que augmenta el nivell.
El cost del curs consta de:

 • Matrícula anual: 500.-€, inclou:
  • assegurança privada
  • dret a ús dels vestits per les actuacions.
  • 2 maillots i  2 mitges d'uniforme: ballarines
  • 2 T-shirt i 2 malles d'uniforme: ballarins
  • Activitats complementàries de dissabte
  • Coach, psicòleg (programa standar)
  • Ús de vestits per a les actuacions
  • Actuacions i els seus desplaçaments

La matrícula en cap circumstància és reemborsada en cas d'abandonament del curs i una vegada formalitzada la Inscripció.
Aquesta matrícula té el caràcter de cost assumit per la nostra acadèmia pels serveis mencionats i no recuperable, com a mesura compensatòria per la pèrdua d’una plaça.

La matrícula pot fer-se efectiva en el moment de formalitzar la Inscripció (posterior a la pre-inscripció i audició) o bé en 2 terminis (50% a la formalització de la inscripció i 50% dins el termini màxim de 60 dies posteriors a la inscripció)

 • Quota Mensual : consta de 10 mensualitats, sent possible el seu prorrateig en 12 mensualitats.

La quota mensual inclou:  tot el programa establert en els horaris, i totes les activitats que en funció de les necessitats del curs i actuacions o activitats es programen dins els recintes del centre acadèmic i al Centre Cultural de Terrassa amb caràcter voluntari i/o curricular i que formen part de la seva formació i avaluació. .

No estan incloses: les sortides a espectacles o activitats externes al centre (tot i tenir caràcter obligatori), ni el transport, els cursos intensius celebrats en dies festius i períodes de vacances.
Aquests serien els cassos d'anar a veure ballets, participar a concursos de dansa, intercanvis, etc. La seva obligatorietat serà condicionada, tot i establir-se un mínim de participació d'acord amb el pla d'estudis del programa de formació. No obstant, l'ABC obté preus especials per aquestes activitats, tant pels alumnes com pels seus familiars.

 

PROGRAMAMATRICULAQUOTA MENSUAL
FORMACIÓ I   (Grau 1 i 2)90 €210 €
FORMACIÓ II  (Grau 3 i 4)110 €260 €
FORMACIÓ III  (Grau 5 i 6)120 €300 €
FORMACIÓ IV (Grau 7 i 8)500 €500 €
PROGRAMA TRAINEE  (Grau 7 i 8)500 €750 €

Informació sobre Beques al Programa Professional

Beques del 60%, 80% i 100% es concediran en base als següents criteris:

 • Recursos econòmics del nucli familiar de l'alumne
 • Resultats de l'Audició

En cas d'estar interessat en les nostres beques, cal omplir el formulari de pre-inscripció i assenyalar el corresponent apartat així com aportar la documentació sol·licitada que ho acrediti.

Finançament

L'ABC ofereix productes destinats al finançament dels nostres cursos de formació, amb la finalitat d’esmorteir el cost mensual de les quotes i/o matrícula. El termini de devolució d'aquest finançament va des dels 2 anys fins als 5 anys. Les condicions són avantatjoses per als nostres alumnes.
Igualment vostè pot optar sense cost addicional al pagament de la quota mensual del curs en 12 mensualitats enlloc de les 10 establertes mentre duri el curs acadèmic: setembre a juny.
Si està interessat en rebre aquest servei o vol informació sobre el mateix, cal marcar el corresponent apartat en el Formulari de Pre-inscripció.

FORMULARI INSCRIPCIÓ

L'admissió al Programa Professional es realitzarà per mitjà d'audició a partir dels 14 anys.

Actualment només hi ha convocades Audicions al Programa Trainee 2 i Trainee 1.  Els alumnes amb edats a partir de 17 anys poden optar al Programa Trainee.

AUDICIÓ

Segons l'edat i curs escolar cal que t'inscriguis a un dels 4 programes tal i com estan definits. Durant la primera setmana de setembre, els alumnes de 14 o més anys podrien ser reubicats a un altre programa segons el nivell observat pel nostre personal docent.

Per formalitzar la teva Inscripció al Programa de Formació o sol·licitar més informació cal que omplis el següent formulari:

Seguidament ens posarem en contacte per respondre'l o procedir amb la inscripció

HORARIS

FORMACIÓ I (Graus 1 i 2) 5è - 6è

 

horariDILLUNSDIMARTSDIMECRESDIJOUSDIVENDRESDISSABTE
9.30 - 11.30 Ballet
16.00 - 17.30 Ballet
17.45 - 19.15 Ballet Ballet

FORMACIÓ II (Graus 3 i 4) 1r - 2n ESO

 

horariDILLUNSDIMARTSDIMECRESDIJOUSDIVENDRESDISSABTE
9.30 - 11.30 Ballet
16.00- 17.30 Ballet Ballet BalletBallet Ballet

FORMACIÓ III (Graus 5 i 6) 3r - 4t ESO

 

horariDILLUNSDIMARTSDIMECRESDIJOUSDIVENDRESDISSABTE
11.30- 13.00 ballet
16.00 - 17.30 ballet ballet ballet ballet
16.00 - 19.00 ballet

FORMACIÓ IV (Graus 7 i 8) Batxillerat

horariDILLUNSDIMARTSDIMECRESDIJOUSDIVENDRESDISSABTE
11.30-13.30 Ballet
12.00-13.30 Ballet Ballet Ballet Ballet Ballet
14.30-16.00Contemporani NeoclassicContemporani Neoclassic Dansa espanyola

 

Programes Relacionats

TOP