×

New York

 • Monday - Friday

  8pm - 5am
 • Saturday

  8pm - 2am
 • Sunday

  Closed

Seattle

 • Monday - Friday

  8pm - 5am
 • Saturday

  8pm - 2am
 • Sunday

  Closed

Need Help?

FORGOT YOUR DETAILS?

PROGRAMA TRAINÉE

L'ACADÈMIA

Si ets un alumne amb talent, tens entre 16 i 22 anys, i el teu objectiu és convertir-te en ballarí professional, tenim un programa dissenyat especialment per tu. Un programa on l’excel·lència i la professionalitat en són els pilars, i amb el que es persegueix assolir l’experiència necessària i gaudir de grans oportunitats com és la d’arribar a ser integrant del Ballet de Catalunya.

EDAT

16 - 22 anys

DURADA

2 anys lectius per cada Programa

COST

8.000€/any

BNC

Treballa amb la Companyia

DESCRIPCIÓ

Un programa pioner aquí, amb el qual es pretén reunir a alumnes de gran talent que poden optar a una posició dins la companyia en un futur

Integrat per ballarins ja graduats en acadèmies de formació professional, amb edats compreses entre els 16 i 22 anys, i que hagin superat l'audició.

La durada del Programa Trainee és de 2 a 4 anys lectius.

Actualment el Programa Trainee es subdivideix en 2 programes diferenciats:

TRAINEE 1: La seva jornada és la mateixa que la de la companyia, i participa en totes les produccions en qualitat de Cos de ball, tot i que puntualment pot assumir rols de solista.

TRAINEE 2: Programa que inclou més hores de preparació tècnica, i jornada diferent a la de la companyia. Puntualment pot participar en algunes produccions del Ballet de Catalunya. Una part de la seva jornada és compartida amb els ballarins de la companyia i Trainee 1.

OBJECTIUS

El Programa Trainee, ofereix als joves aspirants:

 • Una destacada plataforma de desenvolupament tècnic-artístic combinada amb pràctiques a la mateixa companyia del Ballet de Catalunya.
 • Col·laboració i acompanyament dels alumnes en la seva transició cap a l'entorn professional.
 • Diferents oportunitats de treball tant per ser contractats pel BNC com per altres companyies gràcies als seus nexes i convenis de col·laboració.
 • Un certificat expedit pel nostre centre on s’especifica la superació del programa, atorgant-li un reconeixement addicional que els faciliti la seva incorporació al mercat laboral.

AVANTATGES

 • Programa d'actuacions i produccions propi (actualment no actiu)
 • Coreografies creades per reconeguts coreògrafs actuals.
 • Oportunitats per treballar conjuntament amb la Companyia BNC en totes les seves produccions
 • Equip docent i artístic compartit entre els professionals de l’acadèmia i els de la companyia, així com la integració puntual dels mateixos ballarins dins l’equip de formació.
 • Intervenció de mestres convidats procedents de grans companyies
 • Accés a Programes d’Intercanvi amb d'altres acadèmies i centres internacionals.
 • Actuacions remunerades (30€ a 50€)

QUOTES

Cost del Programa Trainee: 8.000€:

 • Matrícula anual: 500€
 • Quota Mensual: 750€

PROGRAMA DE BEQUES

Els aspirants a ser integrants del Grup Trainee tenen accés a un Programa de Beques específic per a ells. El fet de tractar-se del producte estrella de la nostra acadèmia obliga a assumir un compromís addicional com és el de buscar entitats i persones amb una especial dedicació per a poder assolir els nostres objectius com és el de la concentració d’un grup de gran talent i futurs ballarins que són la base que alimenta la nostra companyia.

El fons de beques disponible per al Grup Trainee serà publicat en aquest apartat i actualitzat en tot moment, així com l’entitat o persona que l’estigui finançant.

Els candidats a optar a una Beca del Trainee són per definició tots els alumnes seleccionats. No obstant, la indisposició de fons per a tots obliga a establir un ordre de prioritats basat en els següents punts:

 • Situació econòmica familiar del candidat.
 • Nota obtinguda en l’audició.
 • Distància amb la residència del candidat, que l’obligui a traslladar-se i assumir el cost l’allotjament

Així mateix es treballa en la obtenció d’ajuts en espècie per aquest tipus d’alumne que permetin rebaixar els costos dels serveis addicionals.

AUDICIONS

Les convocatòries per a poder optar a una plaça en el Programa Trainee són conjuntes amb les de la Companyia

Actualment es disposa de 3 posicions per al Grup Trainee 1 (2 ballarins i 1 ballarina), i 3 posicions per al Grup Trainee 2 (4 ballarins i/o ballarines)

Els candidats a formar part del Trainee Group s’han de presentar juntament amb els candidats a entrar a l’acadèmia pels graus superiors: 7è i 8è. En cas que el candidat només opti a incorporar-se a l’acadèmia se li pot oferir una plaça al Trainee si el personal examinador ho considera oportú. En qualsevol cas l’alumne és lliure d’escollir el programa que més li interessi.

LINK A AUDICIONS

REQUISITS

Per poder accedir a una plaça al Programa Trainee són necessaris els següents requisits addicionals al programa professional:

 • Edat mínimade 16 anys
 • Haver superat els estudis d’ensenyament obligatori del país d’origen
 • Disposar d'un títol o diploma d'estudis finalitzats en formació professional de dansa clàssica, ja sigui expedit per un centre públic com privat (no és imprescindible una titulació oficial)
 • Superar l’audició específica per a aquest programa
 • Recomanable: Acreditar un nivell avençat en estudis professionals de ballet amb un Certificat expedit pel centre o centres de formació durant almenys els últims 4 anys previs, incloent a ser possible una valoració i/o recomanacions dels professionals o directius del centre i la seva identificació.
 • Autorització parental o del tutor (menors de 18 anys) explícita al Programa Trainee.
 • Alumnes menors de 16 anys: Han de conviure amb un progenitor o tutor.

HORARIS

 

HorariDILLUNSDIMARTSDIMECRESDIJOUSDIVENDRESDISSABTE
11.30-14.00ballet classballet classballet classballet classballet class ballet class
15.00-17.00Rehearsal RehearsalRehearsalRehearsalRehearsal
17.30-20.00TècnicaWorkshopTècnicaWorkshopPas de deux

Programes Relacionats

TOP