×

New York

 • Monday - Friday

  8pm - 5am
 • Saturday

  8pm - 2am
 • Sunday

  Closed

Seattle

 • Monday - Friday

  8pm - 5am
 • Saturday

  8pm - 2am
 • Sunday

  Closed

Need Help?

FORGOT YOUR DETAILS?

RECURSOS DE L'ABC

L'ACADÈMIA

Oferim un ampli ventall de facilitats i serveis perquè no et preocupis per res més que de ballar i formar-te com a persona.
Terrassa és una ciutat de grans tradicions culturals i ciutat de gran potencial educatiu. Ciutat Universitària per excel·lència, seu de festivals i festes de llarga tradició històrica.
La Fundació Ballet de Catalunya i l’Ajuntament de Terrassa treballen per aconseguir que els nostres joves i tots els ciutadans puguin gaudir dels millors serveis, pensant en el seu benestar i millora continuada per afavorir un entorn òptim per a tots, a la vegada de fomentar l’art, la cultura i l’educació com a base de tota la societat, i recolzant el talent tant necessari per assolir l’excel·lència en tots aquests camps.

ESCOLARITZACIÓ

RESIDÈNCIA

FINANÇAMENT

EXPERIÈNCIA

ESCOLARITZACIÓ

'ABC ofereix escolarització adaptada per mitjà de convenis amb escoles de l'entorn que adapten el seu programa educatiu a les necessitats i responsabilitats dels alumnes que estan formant-se professionalment com a ballarins mentre a la vegada estan rebent l'escolarització obligatòria.

Compaginar d'una manera ordenada i eficient, a la vegada de proporcionar seguretat i tranquil·litat tant a l'alumne com als seu progenitors, és per a nosaltres un aspecte essencial a l'hora de pensar en el present i futur d'aquests joves aspirants.

En breu es proporcionarà la informació i enllaços amb les escoles escollides.

El Departament d'Educació de la Generalitat concedeix les convalidacions pertinents a alumnes que practiquen activitats amb finalitats formatives i d'alt rendiment, concedint-los de més hores d'estudi donada la seva indisposició fora de l'horari escolar. L'ABC proporciona els corresponents certificats acreditatius per a la obtenció d'aquestes convalidacions.

L’ABC ofereix tutors que acompanyen als alumnes en la seva etapa educativa, com a conseqüència de no trobar-se amb les seves families.

Els alumnes de nivells avençats començaran les classes en una franja horària que pot coincidir amb els estudis de secundària i especialment en el cas d'alumnes de Batxillerat aquest horari és incompatible.

L'ABC està treballant amb l'objectiu de incorporar en el seu propi programa formatiu els estudis de Batxillerat en el propi centre i en col·laboració amb un Institut. Mentre això no arribi ofereix tutors i acompanyament a aquells alumnes que estiguin cursant el Batxillerat a distància.

RESIDÈNCIA

Residència Estudiants - Pisos - Famílies d'acollida 

L’Acadèmia del Ballet de Catalunya ofereix diverses opcions per acollir als alumnes que han de traslladar-se a viure a Terrassa per poder assistir al programa formatiu.

La normativa a cumplir pels alumnes derivada de l’us d’aquest règim és molt estricte amb la finalitat de salvaguardar els objectius del programa formatiu, l’educació integral dels alumnes i la responsabilitat assumida per la nostra organització. Aquest normativa abasta en línies generals els següents aspectes:

Normes de comportament dels alumnes residents fora de l’entorn del nostres centres:

 • Compliment del horaris nocturns establerts
 • Compliment de les normes i activitats compatibles durant els caps de setmana, ja siguin aquestes establertes o bé modificades i comunicades per part del personal responsable de l’alumne
 • Vida social i d’oci coherent amb l’activitat i formació que s’està rebent
 • Tenir cura de la pròpia salut considerada apta i controlada pel nostre personal en tot moment
 • Obediència en tot moment al personal responsable que tingui assignat fora del centre

Pisos compartits

L'ABC ofereix als seus alumnes majors d'edat apartaments compartits en unes condicions econòmiques immillorables.
L'ABC disposa apartaments compartits amb d'altres alumnes a partir de 18 anys i als que s'ofereix el servei de neteja. En cas de requerir-se altres serveis aquests comporten un sobrecost.
L'ABC, tot i tractar-se de majors d'edat, disposa personal responsable encarregat del seguiment dels alumnes que resideixen en apartaments amb la finalitat de fer complir els requisits i comportament adequats, d'acord amb el seu programa i normativa interna.

Es posen apartaments a diposició d'alumnes menors a partir de 16 anys, i d'un mínim de 6 alumnes que sol·licitin aquesta opció, ja que es requereix de personal responsable en tot moment. El cost està supeditat al nombre d'alumnes que comparteixin un mateix apartament.

Residència RESA

L’ABC ofereix 8 places a la Residència Hipatia de la Cadena Resa, amb tots els avantatges i serveis que aquest gestor ofereix. A 20 minuts caminant fins a l’acadèmia o 10 minuts amb FGC.

Famílies d'acollida

Aquesta és la opció més recomenada per als alumnes més joves. Les nostres famílies d’acollida són escollides sota uns estrictes criteris de selecció i gran confiança. Es procurarà que les estades siguin compartides juntament amb un altre alumne de l’acadèmia o bé es tracti de famílies d’alumnes de la ciutat per tal d’afavorir la seva ràpida i fàcil integració. El seguiment i comunicació serà constant amb aquestes families i els nostres professionals.

FINANÇAMENT

L'ABC ofereix productes destinats al finançament dels nostres cursos de formació, amb la finalitat d’esmorteir el cost mensual de les quotes i/o matrícula. El termini de devolució d'aquest finançament va des dels 2 anys fins als 5 anys. Les condicions seran avantatjoses per als nostres alumnes.

Igualment vostè pot optar sense cost addicional al pagament de la quota mensual del curs en 12 mensualitats enlloc de les 10 establertes mentre duri el curs acadèmic: setembre a juny (excepte primer any, octubre a juny)

ACTIVITATS CURRICULARS

Les activitats curriculars són aquelles que no configuren directament el programa formatiu però sí són en realitat un mecanisme destinat a crear i fomentar l'interès per la dansa dels alumnes més enllà de la seva pràctica.

Amb aquestes activitats es pretén promoure l'afició, creació de públics, esperit crític i comprensió d'aquesta disciplina i de les arts escèniques en general començant pels mateixos alumnes que la practiquen i que han de formar-se paral·lelament com a espectadors. En aquest sentit, els nostres mestres seran presents en aquest procés i també avaluaran i orientaran els alumnes en la correcta percepció i formació com a espectadors o creadors.

Algunes d'aquestes activitats, per les quals es preveurà una assistència mínima són:

 • Espectacles de dansa o ballet
 • Concursos de dansa
 • Tallers de creació coreogràfica
 • Tallers de improvisació
 • Classes magistrals impartides a la nostra acadèmia o en altres llocs.

Aquestes activitats es podran promoure des de la nostra acadèmia, o bé els alumnes podran dur-les a terme per lliure acreditant la seva realització.

L'ABC assumeix el compromís de proporcionar activitats i promocionar  la informació de tot tipus d'esdeveniments de dansa que es produeixin en el nostre entorn i també fora, i en facilitarà, promocionarà i organitzarà sortides des del nostre centre per fomentar i incentivar a alumnes i familiars.

MENJADOR

Oferim menjador diari per a tots els alumnes que ho requereixin.

També està disponible per alumnes de matins o tardes, que els convingui fer us d'aquest servei abans o després de l'inici de les classes.

Els alumnes menors de 18 anys que estan en règim de residència han de fer us d'aquest servei en el nostre centre obligatòriament, inclosos els alumnes que es trobin en famílies d'acollida.

Els menús són confeccionats per personal professional especialista en nutrició i adaptat a l'edat i etapa de creixement dels alumnes i les activitats que comporta la seva formació.

Els alumnes menors compten amb personal responsable de supervisió durant els àpats.

EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL

L'Acadèmia del ABC ofereix la oportunitat als seus alumnes de posar en pràctica el seu aprenentatge, fet que els permet adquirir experiència des de ben joves.

Els nostres alumnes observen de primera mà a aquells que professionalment viuen de la dansa, fet el que els suposa molts avantatges que, a més, comporten una influència immediata. Això és un exemple, i a la vegada, té un efecte molt realista en la concepció de la professió de ballarí sovint idealitzada.

Concursos i promoció
La nostra idea de formació es concep no només en sentit acadèmic, a banda de les pràctiques, sinó també amb l’experiència que atorguen concursos que es celebren constantment a nivell internacional, i que suposen per als joves sotmetre’s a l’avaluació de jurats de primer nivell, de manera que al llarg de la seva carrera podran promocionar-se tant a sí mateixos com a l’escola de procedència. El nostre equip docent i artístic col·labora ja en concursos de primer nivell internacional, el que sens dubte, farà que la nostra presència sigui essencial.

L'Acadèmia del Ballet de Catalunya ofereix l'experiència als seus alumnes des dels cursos inicials. Per això establim diferents graus de pràctiques:

 • Cicle elemental: L'ABC potencia la capacitat dels joves ballarins de posar en pràctica la seva habilitat artística innata, fet que suposa gaudir d'experiències lúdiques que els permeten mostrar el millor de sí mateixos i al marge de la tècnica que puguin anar adquirint. Per això la seva intervenció en funcions esporàdiques (no curriculars), tallers i mostres experimentals, concursos, formen part del nostre projecte educatiu des dels cursos inicials.
 • Pre-Intermediate i Intermediate: els alumnes ja van adquirint tècnica suficient i capacitats artístiques de més consistència, de manera que les oportunitats de mostrar el seu aprenentatge es tradueixen en la creació de produccions a mida, presència a concursos d'àmbit internacional, primeres experiències amb mestres i coreògrafs convidats que ofereixen classes magistrals als nostres alumnes, així com tallers o mostres que posen a prova la seva pròpia capacitat coreogràfica.
 • Pre-Advanced i Advanced: Els nivells més alts de Formació de l'Acadèmia tenen la oportunitat de formar part del Grup Trainee en el que poden gaudir d'una experiència pràcticament idèntica a la del ballarí profesional

Els alumnes de graus superiors que no formin part del Trainee, reben també una formació en la que el component experiència és especialment rellevant de cara a obtenir el Títol que els ha de permetre incorporar-se al mercat laboral amb una gran preparació i havent-se promocionat abans de obtenir-la.

TUTORIA ALUMNE

El nostre curs de formació i l'exigència d'assolir la seva plena educació en sentit ampli ens obliga a configurar un mètode basat en la interrelació constant entre els responsables dels diversos entorns formatius  en els que l'alumne és present.
En aquest sentit els agents responsables són indiscutiblement: pares o tutor, direcció pedagògica/cap d'estudis de l'ABC i cap d'estudis de l'escola o institut on rebi l'educació obligatòria.

La coordinació i col·laboració entre aquests agents és constant i necessària, establint-se un règim de funcionament determinat en el nostre reglament intern.

Aquest sistema engloba paral·lelament les avaluacions de l'ABC, els informes dels nostres professionals envers el seu desenvolupament personal, els resultats acadèmics (primària, secundària o Batxillerat) i el seu tractament conjunt i i global a través de les tutories amb els pares.
El sistema de Tutoria de l’ABC consta de dues entrevistes anuals coincidint amb la finalització de les 2 avaluacions, ja sigui presencial o en cas de impossibilitat, per videoconferència. L'ABC o els pares poden sol·licitar una o més reunions addicionals en cas que ho considerin necessari en qualsevol moment del curs.

En el cas d'alumnes residents amb famílies d'acollida les tutories s'adapten a la situació personal de cada cas, i a la vegada el paper de la família acollidora es considera també essencial per a proporcionar col·laboració o informació rellevant.

SALUT ALUMNE

L'Acadèmia del Ballet de Catalunya proporciona un ampli ventall de serveis relacionats amb la salvaguarda i salut dels seus alumnes.

CERTIFICAT MÈDIC: Des del primer moment que un alumne és admès al nostre centre, la seva salut i preparació necessàries per a iniciar-se en aquests estudis han de ser autoritzades per un professional.

ASSEGURANÇA PRIVADA: L'ABC inscriu de forma immediata als seus alumnes a un Programa de Salut Privat on hi figuren especialistes de tots els àmbits i als que pot fer us en tot moment al llarg de la seva formació.

L'ABC a més, assessora sobre els professionals que considera idonis i coneixen plenament l'exercici de la dansa al nivell que exigeix un centre de formació.

L'ABC incorpora en el seu programa un seguit de professionals destinats a supervisar la salut tant física com emocional o psicològica de tots els alumnes. Aquests professionals tenen un contacte setmanal amb tots els alumnes i estan inclosos en el programa sense cost addicional: Psicòleg, coach, nutricionista, fisioterapeuta. Aquest quadre professional pot créixer en vistes a millorar aquest servei. Addicionalment es programen sessions informatives esporàdiques sobre diversitat d'aspectes i situacions que es considerin adients a les edats de cada curs amb l'objectiu de motivar als alumnes a expressar o manifestar totes aquelles situacions que els puguin preocupar o estiguin patint fruit o no de l'activitat que practiquen.

Els professionals de la nostra acadèmia podran en tot moment posar de manifest possibles actituds o estats als pares o tutors dels seus alumnes que requereixin l'inici d'un tractament addicional al servei proporcionat en el propi centre.

 

ALTRES RECURSOS

VENDA DE MATERIAL

Venda de productes de dansa a preus especials: Oferim una tenda única i exclussiva per alumnes de l'acadèmia d'aquells productes que constantment consumeixen els nostres alumnes i ballarins per a la pràctica de la dansa. Igualment el material que conforme l'uniforme de l'acadèmia només és subministrat per la nostra tenda i han de ser adquirits quan es tracta de peces obligatòries.

Material d'uniforme obligatori: maillots (noies), Culotte i T-shirt blanca (nois). Al començament del curs s'entreguen dos unitats de cadascun d'aquests productes.

Material d'uniforme opcional: Xandall, T-shirt, Bossa de l'equip, productes diversos de merchandising.

Material pràctic i consumible: es subministrarà a preus especials donat que el seu us i desgast és continu.

LLOGUER DEL VESTUARI D'ESPECTACLES

L'ABC proporciona els vestits necessaris per a totes les posades en escena, ja siguin espectacles, festivals, tallers, activitats o concursos que ho requereixin. Els alumnes han de pagar la quota per al seu us que es factura a final de mes. El seu manteniment i neteja és a càrrec del centre. El bon us del material correspon a tots els alumnes així com el seu control durant el seu us.

MONITORS

El nostre centre proporciona monitors per a diversos serveis i pels que és necessària la presència de personal responsable per a la seva supervisió. Parlem de totes aquelles situacions en que els alumnes menors es troben fora de l'horari de formació de dansa i realitzant altres activitats o trasllats.

 

 

TOP