×

New York

 • Monday - Friday

  8pm - 5am
 • Saturday

  8pm - 2am
 • Sunday

  Closed

Seattle

 • Monday - Friday

  8pm - 5am
 • Saturday

  8pm - 2am
 • Sunday

  Closed

Need Help?

FORGOT YOUR DETAILS?

La nostra missió

FUNDACIÓ BALLET DE CATALUNYA

MISSIÓ

El gran repte de la Fundació BNC és posicionar Catalunya com a punt de referència nacional i internacional per a a la creació, sensibilització i difusió de l'art de la dansa.

Instaurar una plataforma educativa d'una qualitat excel·lent.

Captar i sensibilitzar públics amb la marca Catalunya i Terrassa, i a la vegada a aquelles persones, entitats públiques i privades que li dónen suport.

Ser una institució de primer ordre en la creació coreogràfica i preservació del repertori, així com de les obres dels grans mestres coreògrafs catalans.

Fer difusió de la disciplina del ballet aquí i els valors culturals, socials i educatius que implica.

PERQUÈ NEIX EL BNC BALLET DE CATALUNYA

La idea de instaurar el Ballet de Catalunya parteix dels seus fundadors, amb l’objectiu d’omplir un buit que des de fa dècades es reclama a Catalunya com és el de disposar d’una companyia de dansa autòctona amb capacitat de representar i identificar a Catalunya com a focus de produccions amb personalitat pròpia i amb capacitat d’explotar les grans obres clàssiques de tots els temps, a la vegada d’estar sotmesa al corrents més avantguardistes de la dansa internacional.

Amb la constitució d’aquesta nova companyia, basada en la Dansa clàssica com a eix i precursora de qualsevol altre tipus de modalitat, i en especial de la neoclàssica i la contemporània, neix per fi una oportunitat perquè el talent del nostre país pugui optar a formar-ne part, evitant així la fuga constant de joves ballarins catalans i espanyols cap a companyies internacionals.

El BNC compta amb la presència de grans figures de renom internacional, ballarins, mestres i coreògrafs i amb un programa artístic original i de repertori clàssic, neoclàssic i contemporani que rememora als millors coreògrafs internacionals i actuals, sense oblidar els coreògrafs catalans que han fet història. A la vegada, obre les seves portes per afavorir la generació de sinèrgies entre companyies catalanes emergents o ja reconegudes.

OBJECTIUS

Il·lusió de veure al nostre país la realització d’un projecte artístic on la dansa clàssica pren el protagonisme, i que malgrat les dificultats que al llarg de les dècades ho han impedit ara s’han aconseguit facilitats i implicacions per part de institucions públiques i privades que han permès la unificació d’esforços i recursos, demostrant la gran confiança en el projecte de la Fundació Ballet de Catalunya.

Gaudir del talent del nostre planter durant i després de la seva llarga etapa formativa, de manera que els nostres joves que persegueixen ser ballarins professionals tinguin la oportunitat de quedar-se al seu país enlloc de recórrer a companyies internacionals. En contrapartida satisfer un públic que sempre ha existit però que difícilment es pot permetre veure autèntiques produccions i programes de primer nivell, doncs només en contades ocasions arriben als nostres escenaris.

Posicionar a Catalunya com a punt de referència internacional i evidentment nacional, en la formació de professionals de la dansa clàssica, així com a gran referent en la creació de noves escenografies promogudes per una direcció artística sense precedents, i potenciant la capacitat de Catalunya com a focus de captació de turisme cultural en aquesta matèria.

Incorporar, recolzar i potenciar les coreografies de coreògrafs catalans més reconeguts  i del moment actual

Cohesionar i recolzar tots els professionals de la dansa catalans, oferint-los la nostra col·laboració i acollint els seus projectes.

Iniciar una tasca de conscienciació, difusió i reafirmació de la disciplina del ballet clàssic aquí i els valors culturals, socials i educatius que implica. Així mateix educar el públic ja existent envers aquest art amb l’esperit crític que el permetrà gaudir-ne plenament, afavorint el seu creixement constant i abastant qualsevol edat i estament social, potenciant la seva gran capacitat integradora i arribant als públics més vulnerables.

Crear sinèrgies i col·laboració amb d’altres sectors artístics i culturals que puguin veure’s afavorits, així com fomentar el naixement de tota una indústria entorn al sector de la dansa que avui aquí encara no existeix i amb l’objectiu d’ampliar l’especialització dels professionals que envolten el seu mercat i el de les arts escèniques en general.

EL PROJECTE DIFERENCIADOR DEL BALLET DE CATALUNYA

El Ballet de Catalunya pretén oferir un servei a la nostra societat molt més enllà dels espectacles que programi.

La oferta del BNC busca ampliar els grans horitzons que encara aquí no s’han explorat i que són inqüestionablement necessaris per mantenir el sector de la dansa catalana integrada en els corrents més avantguardistes presents a bona part del món i que són per a nosaltres essencials per potenciar els seus valors, i equiparar-nos i fins i tot ser-ne part activa, amb la finalitat d’aconseguir un protagonisme dins la generació d’aquests nous corrents i consolidant-nos dins el sector de la dansa internacional juntament amb les millors i més reconegudes companyies.

És per això que el BNC incorporarà novetats, farà aportacions i investigarà, apostant per la innovació, originalitat i imaginació constants en pro dels objectius artístics més ambiciosos.

Algunes de les novetats més destacades des del seu naixement són:

 • Trainee Group
 • Diplomats Aprenents
 • Invitació constant de mestres, coreògrafs, “repetiteurs”, ballarins, tots ells de primer nivell i amb la finalitat d’intercanviar i afavorir relacions recíproques amb els centres i companyies on resideixen.
 • Oferiment de Residències per a altres companyies del país ja reconegudes o emergents, afavorint la generació de sinèrgies que sens dubte donaran fruits artístics profitosos recíprocs, a la par d’intercanviar i compartir projectes que enriquiran tant als ballarins, com alumnes i professionals d’uns i altres.
 • Oferir oportunitats i facilitats a alumnes procedents d’altres centres tant en la companyia com en la nostra acadèmia, accedint a programes específics en els que es combina formació i pràctiques professionals i que els permetrà incorporar-se al mercat laboral amb més garanties.
 • Activitats de difusió de la dansa per a tots els públics en la pròpia seu i al Centre Cultural a través de programes específics orientats a formar a la societat envers el significat de la dansa, les seves sortides professionals, entendre les obres clàssiques, el significat del repertori i incentivar l’esperit crític del públic interessat i aficionat.
TOP